SAJ

"Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych w obronie ludzi wolnych i odpowiedzialnych."

To zacytowane credo, a zarazem deklaracja statutowa, krótko i zwięźle definiuje cele organizacyjne stowarzyszonych w nim żeglarzy. SAJ swym istnieniem, w bardzo nielicznej grupie podobnych inicjatyw, przyczynił się, wraz ze zrzeszonymi w nim żeglarzami, do wyzwolenia i uwolnienia żeglarstwa polskiego z krępującego gorsetu przepisów z zamierzchłej przeszłości - z drugiej połowy XX wieku. SAJ realizuje ideę żeglarstwa swobodnego po Szorstkim Morzu. www.saj.org.pl

Proporzec SAJ
Proporzec SAJ

Na FRI powiewa proporzec SAJ - zdjęcia z Utklippan i z Lauterhamn na Faro.