Tradycje poczty statkowej

W roku 1897 użyto po raz pierwszy określenia Paquebot pisanego odręcznie, do oznaczania listów nadanych z pokładów statków płynących na pełnym morzu. W roku 1924, w ramach kolejnej Konwencji członków Ogólnoświatowej Unii Pocztowej (UPU), uzgodniono prawo do opłacania przesyłek listowych znakami kraju, pod którego banderą pływa statek, ale wyłącznie podczas pobytu na otwartym morzu, tzn. na wodach międzynarodowych (High Sea Mail). Pewnie od tego czasu pojawiły się prostokątne stemple odciskane na przesyłkach nadawanych na pokładzie statku. Stempli tych rzadko używano do kasowania znaczków pocztowych, najczęściej były i są odciskane obok. Określenia: PAQUEBOT, POSTED AT SEA oraz HIGH SEA MAIL mają charakter międzynarodowy. Mają one też swoje lokalne odpowiedniki: „Packet Boat”, „Loose Ship Letters” i „Ship Mail” w Australii, „Schiffsbrief” w Niemczech i Austrii, „Pacchibot” we Włoszech, „Paketboot” w Holandii, „Paquete” w Portugalii i „Paquetboat” w USA.

W XXI w. mimo spadku znaczenia tradycyjnej poczty oraz zanikania potrzeby pisania listów „z morza”, nadal poczty krajów, zwłaszcza o tradycjach morskich, honorują i respektują zwyczaj nadawania przesyłek ze znaczkami pocztowymi innych krajów (gdy przesyłka jest oznakowana; „z morza”). Na pokładzie FRI jest używany stosowny stempel, w celu kontynuowania tradycji poczty jachtowej.

Wyszukał w internecie Wacek Sałaban.

Tradycje poczty statkowej w XXI wieku

W obecnym sezonie 2009 wielokrotnie testowaliśmy funkcjonowanie poczty statkowej nadawanej z portów Bornholmu (Post Danmark) i Gotlandii oraz ze Stora Karlso (Posten Sverige). Wszystkie przesyłki dochodziły do adresatów po 4-5 dniach. Pocztówka, wysłana z Farosund na Gotlandii do ... Barcelony, oczywiście ofrankowana polskimi znaczkami (zgodnie z POSTED AT SEA) też DOTARŁA!!! Niestety, często kartki – precyzyjnie; znaczki na nich, nie były już stemplowane datownikami pocztowymi. Czyżby obawa spowodowana niewiedzą?

Inną ciekawostką jest to, że z Farosund do Wrocławia wracaliśmy przez 47h (autobus - dwa promy - samochód), natomiast kartka pocztowa rozpoczęła swą podróż - moment opróżnienia skrzynki pocztowej - 11h po rozpoczęciu naszego powrotu i dotarła ~36h później. Czyli podróżowała TYLKO o jedną dobę dłużej od nas! Ale jej podróż odbyła się w połowie w strukturze Poczty Polskiej!!!

Skrzynki pocztowe

Z połączenia poczty szwedzkiej i duńskiej powstaje Posten Norden
www.postennorden.com

FRI: Posted at sea