Pierwszy dzień zimy a koło podbiegunowe

Koło podbiegunowe to obszar wewnątrz równoleżnika ziemskiego o szerokości geograficznej 66°33'39"N (na półkuli północnej - określany jako Arktyczny Krąg Polarny, Arctic Circle) lub 66°33'39"S (na półkuli południowej). Na tych równoleżnikach, w wyniku nachylenia (23,45°) osi obrotu Ziemi do prostej, prostopadłej do płaszczyzny orbity, raz w roku latem, Słońce nie zachodzi i raz zimą nie wschodzi. Ale jest to określenie tylko teoretycznie prawdziwe, o czym będzie dalej. Norwegia, Szwecja, Finlandia, Rosja, USA, Kanada, Grenlandia (Dania) i Islandia (w mikroskopijnym zakresie ~0,1km2 wyspy Grimsey), to kraje w których fragmenty terytoriów są za Arktycznym Kręgiem Polarnym.

Arctic Circle

www.athropolis.com

Krąg polarny

Symbol Arctic Cyrcle na wybrzeżu Norwegii, źródło: Google Earth


W poniedziałek, 21 grudnia 2009, o h1848 rozpoczęła się zima. I był to najkrótszy dzień, a po nim nastąpiła najdłuższa noc na półkuli północnej. Na Arktycznym Kręgu Polarnym teoretycznie nie powinno wzejść Słońce. A jednak w norweskiej prognozie pogody dla Bodo, leżącego już za kręgiem polarnym (67°16'47"N), podano godziny wschodu i zachodu Słońca: h1136-1224(?). Natomiast dla Narviku, leżącego tylko ciut wyżej na N (68°26'18"), wszystko już jest OK. i pod mapką jest informacja, że Słońce nie wschodzi. To jak to jest? Krąg polarny jest niewłaściwie wyznaczony? Poniżej stosowne mapki norweskiej prognozy pogody NRK www.yr.no

Bodo - słońce Narvik - słońce

Krąg polarny jest właściwie wyznaczony, ale występuje zjawisko refrakcji – załamania promieni świetlnych przy przechodzeniu przez atmosferę. To powoduje, że efekt nie wschodzenia Słońca podczas przesilenia jesienno-zimowego występuje „ciut” powyżej kręgu polarnego ~50Mm na N. Natomiast podczas przesilenia wiosenno-letniego występuje inne zjawisko: Słońce nie zachodzi przez  jedną dobę też dla miejsc „ciut” poniżej (~50Mm na S) od koła podbiegunowego.

Inne ujęcie wg Wikipedii: „Ze względu na zjawisko refrakcji światła słonecznego w atmosferze ziemskiej, obszary występowania nocy polarnych i dni polarnych nie pokrywają się ze sobą. Obszar występowania dni polarnych jest nieco większy niż obszar zawarty wewnątrz koła podbiegunowego i wynosi φ >65°42'N, zaś obszar nocy polarnych - nieco mniejszy wynoszący φ >67°24'N.” http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_podbiegunowe

Arktyczny krąg polarny

Dla pełnego wyjaśnienia tego problemu należy wspomnieć, że omawiane efekty są bardzo zależne od wysokości ocznej obserwatora (h) - geometria. Dla przypomnienia: odległość widnokręgu od obserwatora D [Mm] = 2,08√h, gdzie h jest w [m] i ten wzór obowiązuje dla średniej refrakcji. To we współczynniku „2,08” jest zawarte „wydłużenie refrakcyjne”. Dla nie załamanych promieni, ten współczynnik wynosi 1,93. Natomiast wpływ zjawiska ugięcia promieni światła w polu grawitacyjnym Ziemi jest pomijalny, mimo że wzmacniający efekt załamania promieni :-)

Zdjęcie poniżej – fotomontaż – pokazuje jak to latem, poza kręgiem polarnym Słońce nie zachodzi. Zniża się tylko na północy geograficznej, o północy czasowej, nisko do linii horyzontu i ponownie wnosi się. Ze zdjęcia można z dużą dokładnością określić, że północ geograficzna jest w pobliżu kierunku na drugi od prawej obraz Słońca. A Nasza Gwiazda w tym miejscu była ~h…0100, bo w Norwegii też jest czas letni. Źródło: Google Earth podaje Lofoty, jako miejsce wykonania zdjęć. Oczywiście latem.

ws

Słońce, Lofoty