O funduszu wsparcia w Danii

Fundacja Skibsbevaringsfonden została założona 1 maja 1986r, w celu zachowania i odtwarzania typowych duńskich statków żaglowych, kuterków rybackich, wiekowych parowców, holowników i małych promów samochodowych (do 300BRT). Poza doradzaniem, gromadzeniem materiałów historycznych i ich opracowywaniem, głównym wsparciem jest udzielanie właścicielom historycznych jednostek pomocy finansowej, w postaci nie oprocentowanych kredytów z odroczonym terminem spłaty, w celu dokonania naprawy, remontu i odtworzenia oldtimera. Od 1986 fundusz był dofinansowywany przez duńskie Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Środowiska, a od 1995 jego finansowanie jest z budżetu państwa, w wysokości 4-5 mln DKR rocznie. W latach 1986-2008 z finansowego wsparcia skorzystało prawie 200 jednostek. Istotnymi wymogami stawianymi przed armatorami dofinansowanych jednostek są; wykonanie prac maksymalnie zgodnie z pierwotnym wyglądem, kształtem, funkcją i przeznaczeniem, wykonywanie tych prac w uznanych stoczniach oraz zachowanie jednostki pod banderą duńską. Przykładem żaglowca którego remont wsparła Fundacja jest szkuner Aron (z 1906), którego spotkaliśmy na Christianio i w Hasle (VII i IX 2008).

Źródłem wszelkich informacji na temat Fundacji Skibsbevaringsfonden jest jej oficjalna strona www.skibsbevaringsfonden.dk