O FRI w „Szkwale”

W periodyku „Szkwał” nr 3 (29) 2011, Wydawca: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski [ szkwal@wrozz.wroclaw.pl ], który ukazał się w lutym 2012, zamieszczone są dwa artykuły napisane w czerwcu / lipcu 2011 i opisujące żeglugę FRI po wodach norweskich.
„Wielkanocno-1-majowy rejs na północy Norwegii”, to wspomnienia Piotra Graczyka z naszego rejsu z Lodingen do Tromso w terminie 23.04-06.05.2011 (rejs nr 27 w rejestrze). Drugi tekst, „Na FRI przez morza: Bałtyk, Północne, Norweskie i Barentsa”, to mojego autorstwa podsumowanie obejmujące pierwsze 14-cie miesięcy naszej wyprawy: od maja 2010 do końca czerwca 2011.
Ponad półroczne opóźnienie w opublikowaniu tych relacji powstało w wyniku specyfiki ukazywania się „Szkwału” – trzeci numer w rocznym cyklu wydawniczym jest podwójnym i ukazuje się pod koniec roku. Doszło tym razem też do małego poślizgu wydawniczego.
Oba artykuły są pierwszymi opisami naszej wędrówki na FRI, wydanymi tradycyjnie na papierze, ale też są dostępne u Wydawcy w wersji elektronicznej, w formacie .pdf. Skan mojego artykułu jest zamieszczony poniżej (posiadam akceptację Redakcji), natomiast do opublikowania drugiego artykułu, nie jestem przez Autora i Wydawcę upoważniony. A ACTA i prawa autorskie CZYCHAJĄ :-)

ws