Morskie proporcje

Iran Sanandaj, proporcje

Oto zbiornikowiec IRAN SANANDAJ o długości całkowitej 274m, szerokości 48m i holownik ARGO, długość całkowita 36m, szerokość 9m oraz jacht o długości ~9m. Szerokość jachtu jest tu nie istotna, natomiast top grotmasztu na jachcie jest na wysokości 13,40m nad poziomem morza (powyżej konstrukcyjnej linii wodnej - KLW). IRAN SANANDAJ nie jest jakimś szczególnie dużym statkiem. Największe obecnie pływające jednostki zdecydowanie przekraczają 350m długości i 50m szerokości. Wielkości jachtu wrysowanego na zdjęciu, odpowiada lokalizacji tuż przed dziobem zbiornikowca, natomiast holownik w wyniku powstałej perspektywy na zdjęciu, nie zachowuje właściwej proporcji wielkości i jego obraz jest powiększony. Znajduje się ~50m bliżej. Na lewej burcie IRAN SANANDAJ jest widoczna pionowa skala zanurzenia zbiornikowca. Jedna podziałka to 1m. W widoku na zdjęciu, zbiornikowiec jest ponad 10m wynurzony od pełnego załadowania. W tym stanie, dowodzący na mostku kapitan i pilot, nie tylko nie widzą przed dziobem manewrującego holownika, ale też nie widzą... fotografującego!

Zbiornikowiec o wyporności 120 000 ton (taki jak na zdjęciu) płynąc z typową prędkością 17 węzłów - „cała naprzód”, do momentu zatrzymania z awaryjnym użyciem „cała wstecz” (bardzo niewskazane działanie dla zespołu napędowego), przepływa dystans ~1,6Mm (3km), a czas całego wytracania prędkości przekracza 10min. Dla superzbiornikowca (nośność >300 000 ton, długość >350m) te parametry wynoszą: przebyty dystans to prawie 3Mm i czas do zatrzymania dochodzi do 1/2h.