Jedno białe

Wracam do tematu MPZZM po odświeżającej lekturze przypisów międzynarodowego prawa drogi morskiej. Częstym i typowym zadaniem sprawdzającym stopień poznania i opanowania MPZZM jest problem: widać jedno białe światło – co to za statek i jak jest widoczny?

Odpowiedzi:

Komentarz do tego zestawienia odpowiedzi.

W założeniu nie występują sytuacje; braku innego światła, jego awarii lub przesłonięcia. To jedno światło jest cały czas widoczne w dłuższej – kilkuminutowej obserwacji. Jest światłem stałym i na... statku. :-)

Wymienione cząstkowe odpowiedzi są rozgraniczane z uwagi na różność kwalifikacji w relacjach prawa drogi i np. wodnosamolot pomijam, gdyż w myśl przepisów jest statkiem mechanicznym. Podobnie jest z zestawem pchanym zespolonym lub statkiem żaglowym płynącym na silniku i ewentualnie dodatkowo na żaglach – wszystko to są statki mechaniczne z dalszymi tego konsekwencjami.

Pamiętam egzaminy sprzed lat, w których, w przypadku braku stwierdzenia „w drodze”, w którejś z cząstkowych odpowiedzi lub braku innego detalu, cała odpowiedź była nie zaliczana. 0 punktów, zamiast 1 punkt. Pytań z MPZZM bywało 25, punktowanych po 1 pkt. Minimum punktów na zdanie pisemnego testu wynosiło 21. :-)

Sposób na użytkowe zapamiętanie (nie egzaminacyjne) - jedno białe światło to:

Podsumowując:

JEDNO BIAŁE ogólnie nie sugeruje znacznego niebezpieczeństwa, ale z uwagi na swoją wieloznaczność wymaga obserwacji i pilnego rozstrzygnięcia: czy przemieszcza się i jak szybko (?) oraz na jakim jest akwenie z uwagi na głębokość. Istotna też do analizy jest jego historia zachowania od momentu zaoczenia.

Dalej nie ma o czym pisać. :-)

Wacław Sałaban, maj 2015r.

PS: Wystąpił trzeci wymiar i zapomnieli o Prawidle 14.