FRI

Denne web-side er blevet oprettet for at opretholde historien om yachten FRI - og for holde marine traditioner i hævd. FRI blev bygget privat i 1984 af bådens første ejer Gunnar Sørensen. Skroget blev bygget på værft i Horsens (Danmark). FRI løb af stablen i 1987. Fra 1992 og til og med 2008 var FRI ejet af vores ven møbelsnedker Palle Hansen. I Danmark har Fri derfor været registreret i henholdsvis Horsens, Helsingør og Neksø. I øjeblikket er FRI indregistreret i Gdynia, Polen.

FRI er en tro kopi af en 45m2 Berg Spidsgatter tegnet af den danske skibskonstruktør Georg Berg í 1934 (se evt. www.spidsgatter.dk). FRI er ketch-rigget. Skroget af er lavet af glasfiber og dette er den grundlæggende forskel i forhold til den oprindeligt byggede Berg Spidsgatter. FRI’s dæk, ruf-tag, samt master, bomme og aptering er i træ. Den samlede længde målt fra bovspryd til ror-blad er 9,25 m, bredde 2,80 m, dybgående 1,45 m, deplacement 4,2 ton. FRI er pt. udstyret med 7 sejl og en indenbords 21HK KUBOTA V 800-B med kompressionstænding. Desuden er yachten udstyret med fem stationære køjer, gaskomfur, centralvarme (petroleum), toilet og køleskab. Derudover er der udstyr i form af en jolle med påhængsmotor, redningsflåde, en kortplotter, GPS, log, ekkolod, UKF-radio, AIS samt autopilot.

FRI er modig, stærk, solid, sikker, veludstyret, ganske hurtig og tilstrækkelig komfortable. Samt velholdt. Dette er en yacht med karakter og klasse!

Forklaret Kent Hansen, velynder FRI

Yachtens web-side ble laget for å bevare historien til yachten FRI og for å utvikle marine tradisjoner. Yachten FRI ble bygget av Gunnar Sørensen i 1984 på et båtverft i Horsens, Danmark. FRI ble sjøsatt i 1987. Den forrige eieren - fra 1992 til 2008 - var vår kjære venn, Dane Palle Hansen. Yachtens hjemmehavn har etter tur vært Horsens, Helsingør i Neksø og nå Gdynia.

Yachten er en kopi av dansk spissgatter (www.spidsgatter.dk) fra 1934 - designet av Georg Berg – med S 45 konstruksjonsmåte for seil. FRI er en ketchbåt med en seiloverflate på 42m2. Yachten er fundamentalt forskjellig fra original dansk spissgatter ved at hullet er i laminat. Dekket er av tre. Total lengde er 9,25m inkludert baugspryd og ror, bredden er 2,80m, ”draught” 1,45m, deplasement 4,2 tonn. FRI er utstyrt med syv seil og motoren har kompresjonstenning med kapasitet 21 KM, type KUBOTA V800-B. I tillegg er yachten utstyrt med: Navigasjonsplotter, GPS-kart, logg, ekkolodd, UHF radio, AIS, autopilot, nødflåte (noedflaate), gummibåt (gummibaat) med utenbordsmotor, fem stasjonære (stasjonaere) tanker, gasskoker, varmeapparat, kjøleskap, Kingston.

FRI er en stolt, sterk, solid, sikker, velutstyrt, relativt raskt, tilstekkelig komfortabel og i godt hold. Det er en yacht med karakter og… klasse!

Oversettelse Henning Mork, venn FRI.

Båtsidan (om segelbåten) skapades för att bevara historien om båten FRI och hålla maritima traditioner levande. Segelbåten FRI byggdes år 1984 av Gunnar Sorensen i varvet Horsen (Danmark). Den sjösattes år 1987. Båtens tidigare ägare från 1992 till 2008 var vår gode vän Dansken Palle Hansen. Båten hade följande hemmahamnar: Horsen, Helsingor och Nekso och för närvarande Gdynia.

Båten är en kopia av dansk spidsgatter (www.spidsgatter.dk) från år 1934 designad av Georga Berga, med en konstruktionsbeteckning S 45 på seglet. FRI har ketchriggen med en segelyta på 42 m2. Skrovet är utförd I laminat vilket är den grundläggande skillnaden mot danska originalspidsgatter, däcket är av trä. Den totala längden uppgår till 9,25 m – med bogspröt och roder, brädden 2,80 m, djupgående 1,45 m, deplacement 4,2 T. Båten är utrustad med 7 segel. Den har en dieselmotor KUBOTA V 800-B med en effect på 21 HK. Båten är utrustad med plotter för navigeringskartor inclusive GPS, log, ekolod, VHF-radio, AIS, autopilot, livflotte. Gummibåt med utombordare, fem fasta kojplatser, gaskök, värme, kylskåp, Kingston.

FRI är en modig, stark, gedigen, välutrustad och rolig segelbåt som är ganska snabb och tillräcklingt bekväm. Det är en segelbåt med karaktär och… klass!

This yacht website was created for keeping the history about yacht named FRI and cultivating marine traditions. The yacht FRI was built in 1984 in dockyard in Horsens (Denmark), by Gunnar Sorensen. FRI launching took part in 1987. The previous owner - from 1992 to 2008, was our bosom friend, Dane Palle Hansen. Ports of registry were in turn: Horsens, Helsingor, Nekso and currently Gdynia.

Our yacht is a copy of Danish spidsgatter (http://www.spidsgatter.dk) from 1934, designed by Georg Berg, with type of construction written on sail - S45. FRI is equipped with ketch type of sails with surface of 42m2. The hull of yacht is made with fiberglass – it’s fundamental difference compared to original danish spidsgatter, deck is wooden. Overall length is 9.25m – altogether bowsprit and rudder, breadth 2.80m, draught 1.45m, displacement 4.2T. FRI is equipped in 7 sails and owns compression-ignition engine, capacity 21KM, type KUBOTA V 800-B. Moreover yacht is equipped with: plotter of navigation maps with GPS, log, echo sounder, VHF radio, AIS, autopilot, life raft, pontoon with outboard motor, five stationary bunks, gas cooker, heating, refrigerator, Kingston toilet.

FRI is courageous, strong, solid, safe, well equipped, quite fast, sufficient comfortable and well-kept. It’s yacht with character and… class! FRI in Norwegian and Swedish means FREE.

Translated by JC, a friend of FRI.

Esta página trata sobre el yate FRI, que ha sido proyectada para preservar la historia de este yate y para conservar las tradiciones del mar. El yate FRI fue construido en 1984, en el astillero naval en Horsens (Dinamarca) por Gunnar Sorensen. Fue botado en 1987. Desde 1992 hasta 2008 el propietario anterior del yate FRI fue nuestro querido amigo, el danés Palle Hansen. Los puertos de matrícula son: Horsens, Helsingor, Nekso y actualmente Gdynia.

El yate es una copia de spidsgatter (www.spidsgatter.dk) del año 1934, que fue proyectado por George Berg, con la designación del tipo de la construcción en la vela S 45. FRI tiene el aparejo del tipo queche con la superficie de las velas 42m2. Lo que lo diferencia de los originales spidsgatteres daneses es que tiene el casco laminado. La cubierta es de madera. La eslora mide 9,25m con el bauprés y el timón, la manga mide 2,80 m, el calado mide 1,45m, el desplazamiento 4,2t. Cuenta con 7 velas. El motor es diésel con una potencia de 21CV, del tipo KUBOTA V 800-B. En el yate hay un plóter de los mapas de navegación con un GPS, una corredera electrónica, una sonda náutica, una radio VHF, un AIS, un autopiloto, un bote salvavidas, un pontón con motor fuera de borda, cinco literas, una pequeña cocina de gas, una calefacción, un refrigerador y un inodoro.

El FRI es un yate valiente, fuerte, sólido, seguro, muy bien equipado y pulcro. Es un yate con carácter y ¡tiene clase! FRI en noruego y en sueco significa LIBRE.

Traducido por Kasia Książek, una amiga de FRI.

La page Web du bateau a été créée pour préserver l'historique du voilier FRI et pour cultiver les traditions marines.

Le voilier FRI a été construit en 1984, dans les chantiers de Horsens (Danmark), par Gunnar Sorensen et a été mis à l'eau en 1987. Notre grand ami, le Danois Palle Hansen était le précédent propriétaire du bateau, entre 1992 et 2008. Les ports d'attache étaient successivement: Horsens, Helsingor et Nekso, et actuellement Gdynia.

Le bateau FRI est une copie du spidsgatter danois (www.spidsgatter.dk) de 1934, dessiné par George Berg, avec le type de construction marqué sur la grand-voile par S 45. FRI est un ketch avec la voilure de superficie o 42m2. Sa coque est en laminé – c'est la différence principale par rapport aux originaux spidsgatters danois – le pont est en bois. La longueur hors tout est de 9,25m, avec un bout-dehors et le safran. La largeur 2,80m, le tirant d'eau 1,45m, le poids 4,2T. FRI est équipé de 7 voiles. Son moteur est de 21CV, de type KUBOTA V 800-B. Le bateau possède un GPS traceur, loch, sondeur électronique, VHF, AIS, auto-pilote, radeau de sauvetage, annexe avec moteur hors-bord, 5 couchettes, cuisine à gaz, chauffage, réfrigérateur, toilettes.

FRI est un voilier marin, résistant et solide, sûr, bien équipé, suffisamment rapide, confortable et bien entretenu. C'est un voilier avec du caractère et… de la classe!

FRI en norvégien et en suédois veut dire «libre».

Traduit du polonais par Piotr Graczyk, un ami de FRI.

Diese Webseite wurde erstellt, um die Geschichte der Yacht FRI und maritime Traditionen zu bewahren. Die Yacht FRI wurde 1984 auf der Werft in Horsens (Dänemark) von Gunnar Sorensen gebaut. Der Stapellauf erfolgte im 1987. Der vorherige Besitzer der Yacht - von 1992 bis 2008 - war unser lieber Freund, der Däne Palle Hansen. Heimathäfen sukzessive; Horsens, Helsingör, Neksø und jetzt Gdynia.

Das Boot ist eine Kopie des dänischen Spitzgattes (www.spidsgatter.dk) von 1934, nach Baupläne von George Berg; die Bezeichnung der Bauart S45 wird auf dem Großsegel getragen. FRI ist ketschgetakelt,wobei die gesamte Segelfläche 42m2 beträgt. Der Rumpf wurde aus GFK gefertigt – und das ist ein grundlegender Unterschied zu originellen dänischen Spitzgatten. Der Deck ist aus Teakholz. Die Gesamtlänge beträgt 9,25 m - samt Bugspriet und Ruder, die Breite 2,80 m, der Tiefgang 1,45 m und die Verdrängung 4,2 T. Das Boot ist mit 7 Segeln ausgestattet. Motorisiert ist es mit einem Einbaudiesel KUBOTA V 800-B von 21 PS. Ausgerüstet ist FRI mit: Seekarten-Plotter mit GPS, Logge, Echolot, UKW-Radio, AIS, Autopilot, Rettungsinsel, Beiboot mit Außenborder, fünf feste Kojen, Gasherd, Heizung, Kühlschrank, Kingston.

FRI ist eine mutige, starke, robuste, sichere, gut ausgestattete, ziemlich schnelle, bequeme und gut gepflegte Yacht. Die Yacht mit Charakter und... Klasse! FRI bedeutet in norwegisch und schwedisch FREI.

Übersetzung Wojtek Bednarczuk, Freund FRI.