Co nam, pływającym po morzu, umożliwia Google Earth?

Od kilku tygodni są udostępnione w Google Earth zdjęcia o wysokiej rozdzielczości wybrzeży i wysp środkowego Bałtyku np. Gotlandii, Olandii, Bornholmu, Gotska Sandon, Hano, Stora i Lilla Karlso, Tarno, Utklippan, itd. Tym samym, mamy nowe narzędzie do nawigacji, umożliwiające uprawianie żeglugi tzw. „bosakowej” (na „odległość” bosaka od linii brzegu). Zawsze inspirowała mnie i intrygowała taka forma penetracji wybrzeża i wysp. Podziwianie wybrzeży z odległości 0,5-1,0 Mm jest jak... kominek z szybą. Nie przypadkowo szkiery są tak urocze, gdyż tam żegluga odbywa się w odległościach poniżej 1 Kbl, a często ~10m od brzegu.

Poniżej przedstawię na przykładzie północno-wschodniego wybrzeża Bornholmu, mającego ubogi ale szkierowy charakter, nowe możliwości w nawigowaniu, jakie daje nam Google Earth. Do porównania ilości informacji zawartych w poszczególnych wydawnictwach nawigacyjnych wybrałem papierową mapę topograficzną, mapę elektroniczną oraz zdjęcie z Gogle Earth. Oczywiście poniżej przedstawiane obrazy wybrzeża są w podobnej skali.

Drobne wyjaśnienie: do celów porównawczych zrezygnowałem z papierowej mapy morskiej tego rejonu wybrzeża Bornholmu z uwagi na fakt braku dobrych i o małej skali map klasycznych. W 2005 roku nabyłem na Bornholmie (jest nadal do kupienia w księgarniach) mapę topograficzną Bornholmu o skali 1:50 000, bardzo precyzyjną, z opracowanymi też precyzyjnie; linią brzegową i pobliskim obszarem dna. Po kilku sezonach i wielu pływaniach „bosakowych”, mam bardzo duże zaufanie do tej mapy. Ma tylko jedną wadę – wymaga dobrego oświetlenia i użycia lupy (x2,5-3). Wtedy dostrzeżemy, zawarte na niej wiele oznaczeń, kształtów linii i informacji. Zdecydowanie jest przydatniejsza w żegludze wokół Bornholmu od zwykłych map morskich.

Bornholm Bornholm NE

Czerwoną ramką zaznaczony jest interesujący nas obszar północno-wschodniego wybrzeża Bornholmu – na południe od Svaneke.

Bornholm - mapa topograficzna Bornholm - mapa topograficzna - okładka

Skan mapy topograficznej (papierowej). Prezentowany widok jest zbliżony do obrazu mapy widzianej przez lupę (x3). Czyli jest to ~3 krotne powiększenie rzeczywistego jej widoku. Dalsze powiększanie obrazu nie wniesie nowych informacji.

Bornholm - mapa elektroniczna

Prnt Scrn morskiej mapy elektronicznej. Dalsze powiększanie obrazu jest możliwe ale nie wnosi nowych dodatkowych informacji.

Oczywiście porty i ich okolice oraz trudne przejścia nawigacyjne (plany i mapy podejściowe) są na mapach elektronicznych dużo znaczniej uszczegółowione. Ale w przypadku żeglugi „bosakowej” obszary oddalone od portów są ubogo zobrazowane. I tu jest nawet pewien paradoks, gdyż mapy morskie klasyczne – papierowe są zdecydowanie precyzyjniejsze od map elektronicznych – jeszcze!

Bornholm - zdjęcie z Google Earth

Zdjęcie z Google Earth. Dalsze powiększanie, zbliżanie widoku, daje olbrzymią ilość informacji. Efekty i możliwości tej aplikacji prezentują kolejne dwa zdjęcia.

Aplikacja Google Earth umożliwia na przedstawianych zdjęciach między innymi wyznaczać namiary lub KDd (kąt drogi nad dnem), dokonywać pomiaru odległości i określać pozycję zaznaczanego punktu. Z pomocą np.Microsoft ® Paint można nanieść dodatkowe opisy i plan podejściowy jest gotowy. Na kolejnym powiększonym zdjęciu są przedstawione dalsze szczegóły tej zatoki – „kociołka”. Tak opracowane planiki można wydrukować – koniecznie w wersji kolorowej lub zachować na laptopie.

Kociołek - podejście
Kociołek - plan

Planuję w tym roku odwiedzić omawiany „kociołek” i spenetrować tą część „szkierów Bornholmu”. Są tam jeszcze dwa ciekawe miejsca; zatoczka i fiord – rozpadlina. Jak warunki pogodowe umożliwią, to przesonduję te obszary i uzupełnię planiki o pomiary głębokości oraz informacje o ewentualnych elementach do cumowania.

Kociołek - widok na E Kociołek - widok na E

Widok na E, z zachodniego narożnika „kociołka”.

Na koniec tego opracowania moje uwagi na temat taktyki w żegludze „bosakowej”:

opracował Wacek S.