Borhholmskie "perełki"

Odwiedzając porty Bornholmu można spotkać bazujące tu ciekawe i wiekowe jednostki żaglowe. Kilka z nich udało się nam sfotografować. O to one: